India Packages

Golden Triangle Tour

Delhi - Agra - Jaipur - Delhi

5 Nights

Classic Taj Mahal Tour

Delhi - Agra - Jaipur - Mandawa - Delhi

6 Nights

Spa Ayurveda and Taj Tour

Delhi - Rishikesh - Agra - Delhi

11 Nights

Spiritual Ganges Tour

Delhi - Mathura - Agra- Allahabad - Varanasi

7 Nights

Central India Temples with Taj

Delhi - Varanasi - Khajuraho - Orchha - Shivpuri - Gwalior - Agra

9 Nights

Tiger Tribal and Temple Tour

Delhi - Agra - Umaria - Bandhavgarh - Kanha - Kawardha - Kanker - Jagdalpur - Raipur - Bhubaneshwar - Puri

14 Nights

Forts and Palaces Tour

Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur Ranakpur - Udaipur - Pushkar - Jaipur Fatehpur Sikri - Agra - Delhi

13 Nights

In Search of Buddha

Delhi - Agra - Lucknow - Saravasti - Lumbini - Kushinagar - Patna - Bodhgaya - Varanasi - Delhi

11 Nights